Properf

Branscher & produkter

Här är ett urval av produkter, som Properf® levererar:

Bransch
Produkt
Ventilation:
Ventiler, detaljer i ventilationstrummor, innertak, brandskyddsdetaljer, luftevakueringssystem
Värmekraftverk:
Sållplåt
Pappersindustrin:
Tråg, urvattnare, silplåt
Gruv- & metallindustrin:
Silplåtar, förzinkningskorgar, härdlådor
Byggindustrin:
Fasader, balkongräcken, innerväggar, innertak, fågelskydd, insektsskydd
Process- & livsmedelsindustrin:
Transportband, friteringsanläggningar, filterkorgar, tvättrummor, cylindriska och koniska filter, processfilter, lamellplåt
Maskinbyggare:
Skyddsplåt, luftinsläpp, bullerskydd, kompressorinsug
Konst & inredningsdesign:
Rondellkonstverk, barluckor, papperskorgar, parkbänkar, lampor, skärmväggar, butikshyllor
Teater:
Scenografi
Jordbruk:
Såll, rensplåtar
Bilindustrin:
Luftinsläpp, kylargrillar, högtalargaller, ljuddämpare
Metallåterförsäljare:
Perforerad lagerplåt, special