Properf

Krenelerade och svetsade galler

Du hittar även krenelerade galler och svetsade galler i vårt standardsortiment.

Dessa galler är ofta ett mycket prisvärt alternativ till perforerad plåt och sträckmetall.
Ett galler ger dessutom en större genomsläppningsarea, vilket kan vara viktigt i vissa applikationer. Visuellt ger det också ett mycket luftigt och smäckert intryck.
Välkommen att fråga oss på vårt gallersortiment. Vi diskuterar gärna dina idéer och kan även hjälpa till med klippning av galler i rätt format.

Krenelerat galler
Ett flätat galler, att likna vid en väv. Det är flexibelt och kan vinklas.

svetsat galler

 

 

 

Svetsat galler

Gallret har svetsade skärningspunkter, vilket ger mycket bra stabilitet.

 

Exempel på användningsområden för båda typerna:
Staket och grindar
Balkongräcken
Spaljéer
Burar
Såll